,,Dan mladih dama“ u Medicinskoj školi u Čačku

Realizacijom programa pod nazivom ,,Dan mladih dama“ počelo je obeležavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u

Realizacijom programa pod nazivom ,,Dan mladih dama“ počelo je obeležavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u Medicinskoj školi u Čačaku. Celonedeljnim nizom aktivnosti pod imenom ,,Narandžasta nedelja“ usmerenih na podizanje svesti o važnosti poštovanja žena, učenici i profesori ove škole nameravaju da preventivno deluju na problem fizičkog, emocionalnog i verbalnog nasilja nad ženama.