Službi transfuzije krvi u Milanovcu neophodni vaga za precizno merenje i rashladni uređaji za čuvanje krvi

Službi transfuzije krvi u Milanovcu neophodni su vaga za precizno merenje i rashladni uređaji za čuvanje krvi jer

Službi transfuzije krvi u Milanovcu neophodni su vaga za precizno merenje i rashladni uređaji za čuvanje krvi jer su postojeći već dotrajali. U toku 2017. za potrebe ove službe opremu su već donirali kompanija Metalac, RP Štamparija i firma Pečat. Poziv ostalim privrednicima da slede njihov primer uvek važi, izjavila je za Telemark načelnica transfuzije doktorka Biljana Čaluković.