Regionalna televizija Telemark – medij kojem se veruje

Regionalna televizija Telemark prošle godine u decembru obeležila je deset godina postojanja i u novu dekadu ulazi sa

Regionalna televizija Telemark prošle godine u decembru obeležila je deset godina postojanja i u novu dekadu ulazi sa nadom da će uprkos svim izazovima i teškoćama opstati kao mediji kojem se veruje.   Sumirajući postignuto tokom decenije rada, ukazano je da je uspešno ostavren i program stručne prakse koji se partenrski već godinama realizuje sa  Nacionalnom službom za zapošljavanje u Čačku.