JKP Komunalac nastavlja da postavlja podzemne kontejnere u užem centru grada

Javno komunalno preduzeće Komunalac nastaviće i ove godine da postavlja podzemne kontejnere u užem centru grada, a na

Javno komunalno preduzeće Komunalac nastaviće i ove godine da postavlja podzemne kontejnere u užem centru grada, a na prigradskim i seoskim područjimna reciklažna ostrva. Cilj je da se poveća selekcija otpada i samim tim smanje troškovi prema regionalnoj deponiji Duboko ali i produži njen vek trajanja. Zbog širenja usluge iznošenja smeća, i na seoskom području trebalo bi da počne naplata ove usluge, ali se još uvek traži modalitet obračuna.