Predstavljeni rezultati projekta ,,Golija – prelaz od planinarenja ka razvoju“

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i razvojni program Evropski PROGRES predstavili su danas u beogradu rezultate projekta „Golija

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i razvojni program Evropski PROGRES predstavili su danas u beogradu rezultate projekta „Golija – prelaz od planiranja ka razvoju“. Tokom 18 meseci sprovođenja ovog projekta koji je imao za cilj stvaranje uslova za održivi razvoj Parka prirode „Golija“, izrađena je nedostajuća planska dokumentacija za koridore infrastrukture na području Parka, a u konsultacijama sa svim zainteresovanim stranama definisani su predlozi modela upravljanja kao i akcioni plan za razvoj Golije.