Geronto-domaćice potpisale ugovor o radu sa milanovačkom agencijom ,,Niveus tim“

Geronto-domaćice koje pružaju uslugu pomoći starim licima na teritoriji grada Čačka potpisale su danas ugovor o radu sa

Geronto-domaćice koje pružaju uslugu pomoći starim licima na teritoriji grada Čačka potpisale su danas ugovor o radu sa agencijom ,,Niveus tim“ iz Gornjeg Milanovca. Grad Čačak izdvojio je 15 miliona dinara u 2018. godini za brigu o starima, koju će u naredna tri meseca sprovoditi agencija Niveus tim angažujući licencirane geronto- domaćice. Sva lica kojima je iz objektivnih razloga potrebna ova vrsta pomoći mogu konkurisati u Centru za socijalni rad u Čačku. Korisnici će biti u obavezi da plaćaju minimalnu nadoknadu za uslugu, koja se određuje na osnovu imovinskog stanja.