Rok za uplatu prve rate poreza na imovinu 15. februar

Rok za uplatu prve rate poreza na imovinu za 2018. godinu u Srbiji je 15. februar. Iznos poreske

Rok za uplatu prve rate poreza na imovinu za 2018. godinu u Srbiji je 15. februar. Iznos poreske obaveze koju treba izmiriti za prvi kvartal ove godine isti je kao i za poslednji kvartal prošle godine. Porez na imovinu se plaća u četiri rate – prva do 15. februara, druga do 15. maja, treća do 15. avgusta, a poslednja do 15. novembra. Za svaki dan kašnjenja uplate poreza na imovinu obveznik plaća zateznu kamatu, a za izbegavanje plaćanja tog poreza predvidjena je kazna od 5.000 dinara.