Dobijena sredstva od Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima za sanaciju vodotoka Jakljevo u opštini Gornji Milanovac

„Od 15. decembra prošle godine do danas, oko 27 miliona dinara namenskog novca prebačeno je sa republičkog nivoa

„Od 15. decembra prošle godine do danas, oko 27 miliona dinara namenskog novca prebačeno je sa republičkog nivoa u budžet Opštine Gornji Milanovac,“ izjavio je danas Dejan Kovačević. Sredstva su dobijena od Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, koja time nastavlja da finansira sanaciju vodotoka Jakljevo, i od ministarstva rada za socijalno ugrožene u Milanovcu.