Svetski dan prava potrošača – ne treba vam čak ni račun

U svetu se danas obeležava Svetski dan prava potrošača – 15. mart. Prema podacima Ministarstva trgovine Srbije broj

U svetu se danas obeležava Svetski dan prava potrošača – 15. mart. Prema podacima Ministarstva trgovine Srbije broj prigovora potrošača je u porastu u poslednjih pet godina. Iako su prava potrošača Zakonom jasno određena i zagarantovana, uz sve veći broj udruženja potrošača koji brane svoje interese, anketa koju smo sproveli sa građanima Čačka govori da su potrošači samo delimično upoznati sa svojim pravima.