Podnete krivične prijave zbog utaje poreza u privrednim društvima ,,Voch Chem” i ,,Aktor ate”

Policijska uprava u Čačku saopštila je danas da je podneta krivična prijava zbog utaje poreza i pranja novca

Policijska uprava u Čačku saopštila je danas da je podneta krivična prijava zbog utaje poreza i pranja novca protiv odgovornog lice u privrednom društvu Voch Chem i protiv dvojice grčkih državljana, odgovornih lica u privrednom društvu ”Aktor ate” u Beogradu.