,,Forverku” ide zemlja u poslovnoj zoni u Preljini bez naknade – odlučeno na Skupštini grada Čačka

Predstavnici opozicionih grupa u Skupštini grada Čačka pozdravili su nameru kompanije „Forverk Autotek“ da otvori fabriku u Čačku

Predstavnici opozicionih grupa u Skupštini grada Čačka pozdravili su nameru kompanije „Forverk Autotek“ da otvori fabriku u Čačku i time poveća procenat zaposlenosti. Međutim, kritikovali su predlog da se zemljište otuđi bez naknade i garancije da će posle deset godina biti vraćeno u vlasništvo grada. Upućena je i opšta primedba republičkoj i gradskoj vlasti da nema isti odnos prema domaćim i stranim investitorima.