Posle četiri dana zasedanja, završena 24.sednica Skupštine grada Čačka

ČAČAK — Posle četiri dana zasedanja, danas je završena 24. sednica Skupštine grada Čačka. Odbornici su usvojili predlog o

ČAČAK — Posle četiri dana zasedanja, danas je završena 24. sednica Skupštine grada Čačka.


Odbornici su usvojili predlog o rebalansu budžeta grada za 2018. godinu i izveštaj o izvršenju budžeta za prvih šest meseci. Prihvatili su predlog o uslovima i načinu realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja za 2018. godinu, zatim planove detaljnih regulacija na potesu kamenolom „Sušica“ – Zdravljak i „Atenica – Kulinovci“. Data je saglasnsot na povećanje za 10 odsto cena prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju i odlučeno o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće i pijaca „Moravac“ Mrčajevci. Dr Aleksandar Pajović imenovan je za vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja.