U Lučanima realizovana radionica na temu diskriminacije

U Lučanima je održana radionica u okviru projekta „Jačanje lokalnih antidiskriminacionih kapaciteta“, koji u 15 opština i gradova

U Lučanima je održana radionica u okviru projekta „Jačanje lokalnih antidiskriminacionih kapaciteta“, koji u 15 opština i gradova u Srbiji realizuje institucija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Projekat se realizuje od prošle godine uz podršku norveške ambasade.