Kompanija Paragraf održala savetovanje za uspešno i zakonito poslovanje

Kompanija Paragraf je kuća koja 22 godine svojim klijentima obezbeđuje, brz, siguran, tačan i ažuran pristup informacijama bitnim

Kompanija Paragraf je kuća koja 22 godine svojim klijentima obezbeđuje, brz, siguran, tačan i ažuran pristup informacijama bitnim za uspešno i zakonito poslovanje. Svi privredni i vanprivredni subjekti (kompanije, organi uprave, ustanove, advokati, preduzetnici…) i fizička lica čiji rad zahteva poznavanje zakonodavne regulative, imali su priliku da u hotelu Beograd u Čačku dobiju savete o aktuelnostima vezanim za kraj poslovne godine i najavljenim izmenama poreskih propisa.