U okviru programa čačanskog Doma kulture ,,Na margini“ predstavljena savremena italijanska pripovetka

U okviru novog programa čačanskog Doma kulture „Na margini“ predstavljena je pripovetka koja nosi isti naziv, autora Nikole

U okviru novog programa čačanskog Doma kulture „Na margini“ predstavljena je pripovetka koja nosi isti naziv, autora Nikole Popovića, pisca i italijaniste. Obuhvata dela pripovedača koji su svoje prvence objavili između 20. i 21.veka.