Nova stabla na Trgu kneza Mihaila u Milanovcu

Tri španske jele, dva piramidalna graba i osam fotimija od danas će praviti društvo milanovčanima na Trgu kneza

Tri španske jele, dva piramidalna graba i osam fotimija od danas će praviti društvo milanovčanima na Trgu kneza Mihaila. Javno preduzeće za izgradnju time je sprovelo projekat zamene dotrajalih jela koje su na tom mestu postojale više od 60 godina. Stručna komisija procenila je da upravo ova stabla zadovoljavaju i estetske i biološke kriterijume koji su se promenili usled klimatskih razlika. Stigla su iz Nemačke i koštala 550 hiljada dinara.