Mraz nepovoljno utiče na srčane bolesnike i astamatičare

Tokom zimskog perioda, kada su napolju veoma niske temperature najviše problema sa zdravljem imaju hronični srčani bolesnici i

Tokom zimskog perioda, kada su napolju veoma niske temperature najviše problema sa zdravljem imaju hronični srčani bolesnici i astmatičari. Zbog suženja krvnih sudova dolazi do skoka krvnog pritiska, pa su zimi češći i infarkti. Kako bi hronični bolesnici ublažili simptome i izbegli komplikacije, a zdravi izbegli moguće zdravstvene probleme neophodno je preventivno delovati i slušati savete lekara.