CHF SRBIJA: Banke izgubile u Strazburu!

Banke izgubile u Strazburu: “ Finansisjke institucije morale biti svesne potencijalno nepravičnih odredbi ugovora”. Nakon što je Mađarska

Banke izgubile u Strazburu:

“ Finansisjke institucije morale biti svesne potencijalno nepravičnih odredbi ugovora”.

Nakon što je Mađarska 2014.godine donela tri zakona kojim je izvršila prinudnu konverziju svih kredita indeksiranih u stranoj valuti u domaću valutu – forinte,po kursu na dan zaključenja ugovora i uvela zakonsku pretpostavku ništavosti odredbi o jednostranim izmenama kamatnih stopa i naknadama (osim ukoliko banke ne dokazu njihovu poštenost), a Ustavni sud Mađarske odbio ustavnu tužbu, članice OTP bankarske grupe (MERKANTIL CAR ZRT. i dr) podnele su predstavku Evropskom sudu u Strazburu, tvrdeći da im je takvom odlukom države Mađarske povređeno pravo na imovinu i pravo na pravično suđenje.

Evropski sud za ljudska prava ( ECHR) je rekao da su zakonske mere bile usmerene na sprečavanje velikog broja parnica koje su pretile pravosuđu, kao i da je zakon sledio legitimne ciljeve osiguranja zaštite potrošača, javnog interesa i efikasnog sprovođenja pravde, a u skladu sa smernicama koje je dao Vrhovni sud Mađarske.

U zaključku, ECHR je istakao da su finansisjke institucije morale biti svesne porencijalno nepravičnih odredbi ugovora i da im nije povređeno ni pravo na pravično suđenje, niti pravo na imovinu.

UPRAVNI ODBOR

CHF SRBIJA