Stigle plate pružaocima usluga ličnog pratioca i personalne asistencije

ČAČAK — Lični pratioci za decu ometenu u razvoju uključenu u školski program, personalni asistenti i geronto-domaćice, čije

ČAČAK — Lični pratioci za decu ometenu u razvoju uključenu u školski program, personalni asistenti i geronto-domaćice, čije usluge plaća grad Čačak iz budžeta, dobili su plate za izvršene usluge u decembru 2018, koje su kasnile više od 15 dana. Prema rečima gradskog većnika zaduženog za resor socijalne politike, Dragomira Šipetića, novac je udruženjima i agencijama preko kojih se angažuju lica za obavljanje ove vrste usluga socijalne zaštite prebačen 16.januara i trebalo bi da su im plate isplaćene već u petak.