Aleksandar Vulin obišao Centar za obuku veze i informatike u Gornjem Milanovcu

Ministar odbrane Aleksandar Vulin u pratnji komandanta Komande za obuku general-potpukovnika Đokice Petrovića obišao je vojnike na dobrovoljnom

Ministar odbrane Aleksandar Vulin u pratnji komandanta Komande za obuku general-potpukovnika Đokice Petrovića obišao je vojnike na dobrovoljnom služenju vojnog roka generacije „decembar 2018“ u Centru za obuku veze i informatike, u kasarni „Vojvoda Radomir Putnik“ u Gornjem Milanovcu.

„Ova godina je godina u kojoj će Vojska Srbije nastaviti da jača, ali posebno da vodi računa o obuci svojih pripadnika. Ne samo o obuci profesionalnih pripadnika, ne samo o obuci onih koji su na dobrovoljnom služenju vojnog roka, već i o obuci našeg rezervnog sastava. Prošlo je puno vremena od kako smo to radili u većem obimu, a pokazalo se zaista neophodnim“, rekao je Vulin i istakao da ćemo obuku podići na još viši nivo.

Kada je reč o daljem opremanju, ministar odbrane je naglasio da ćemo se opremati svim onim što je već poznato našoj javnosti, ali posebno sredstvima koja sami proizvodimo, od sistema veze pa do složenih borbenih sistema.

„Samo ono što sami proizvedemo zapravo i jeste suštinski naše, samo to ne može niko da nam uskrati, a odbrana zemlje nikada ne sme biti ostavljena na političku milost ili nemilost, već mora da bude takva da smo sami, bez obzira na svet oko sebe, u stanju da opremimo vojsku i da se branimo“, naveo je Vulin.

Komandant Centra, potpukovnik Nenad Dražinac istakao je da je danas u Centru veze i informatike prezentovan deo obuke vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka generacije „decembar 2018“ gde je ministar mogao da stekne uvid u početak obuke, osposobljenost i način rada Centra.

Tokom obilaska, prikazano je postavljanje radio-relejnih stanica za rad vozila, izučavanje tastature teleprintera do brzine za treću radio-teleprintersku klasu, kao i mogućnost savremenih uređaja telekomunikacije u mobilnoj komponenti integrisanih sistema veze.