Advokatska komora Srbije pozdravila brzo hapšenje osumljičenih za napade na advokate

BEOGRAD — Advokatska komora Srbije pozdravila je danas brzo lišenje slobode osumnjičenih za napade na advokate Branislava Travicu

BEOGRAD — Advokatska komora Srbije pozdravila je danas brzo lišenje slobode osumnjičenih za napade na advokate Branislava Travicu i Petra Đurovića i smatra da se jedino otkrivanjem učinilaca i efikasnim sudskim postupkom može preventivno uticati na smanjenje broja napada na advokate.

Dva pokušaja ubistva advokata u protekla tri dana potvrđuju opravdanost svih mera koje je advokatura preduzela kako bi se poboljšala krivično-pravna zaštita advokata, smatraju u Advokatskoj komori Srbije.

Porast tih krivičnih dela, navodi se u saopštenju, uzrokovana je i činjenicom da kod jednog dela laičke javnosti postoji nerazumevanje značaja i suštine advokatskog poziva, kao i uloge advokature u društvu, što često dovodi do svesnog ili nesvesnog traženja razloga za ove napade, pa samim tim i pravdanja zločina.

Advokatska komora Srbije izrazila je nezadovljstvo činjenicom da ni nakon šest meseci od ubistva Dragoslava Ognjanovića advokaturi nisu predstavljene informacije na osnovu kojih bi moglo da se zaključi da u rasvetljavanju tog slučaju postoje konkretni pomaci.

lady-justice-2388500_1280