Iznenada preminuo profesor Agronomskog fakulteta u Čačku, Nikola Bokan

ČAČAK — U Čačku je danas iznenada preminuo profesor Agronomskog fakulteta u Čačku, Nikola Bokan. Kako je saopšteno,

ČAČAK — U Čačku je danas iznenada preminuo profesor Agronomskog fakulteta u Čačku, Nikola Bokan. Kako je saopšteno, komemoracija povodom smrti profesora Bokana biće održana sutra u 12 sati u prostorijama Fakulteta. Informacija o vremenu i mestu sahrane biće naknadno objavljena.

IN MEMORIAM

Danas u 11 i 30 časova iznenada nas je u 56. godini života napustio Nikola Bokan vanredni profesor Agronomskog fakulteta u Čačku.

Nikola Bokan je rođen 17. 07. 1963. godine.

Profesor Nikola Bokan je zaposlen na Agronomskom fakultetu od 1990. godine. U zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast Ratarstvo, izabran je 2005. godine i držao je predavanja na predmetima Opšte ratarstvo osnovnih studija i Agroekologija poslediplosmskih studija. Bio je član komisije za ocenu i odbranu velikog broja diplomskih specijalističkih magistarskihradova, kao i član komisije za ocenu doktorske disertacije. Osim u nastavnom procesu, više puta je učestvovao u organizacionim i programskim odborima stručnih i naučnih skupova. Od osnivanja je aktivan član Ekološkog društva Čačak, Udruženja za organsku proizvodnju hrane Biokodeks, kao i jedan od najagilnijih članova planinarskog društva „Kablar“.