U drugom polugodištu srednjoškolci dobijaju predvojničku obuku

BEOGRAD — U drugom polugodištu ove školske godine u srednjim školama će se održavati časovi na kojima će

BEOGRAD — U drugom polugodištu ove školske godine u srednjim školama će se održavati časovi na kojima će djaci učiti osnovne teme u vezi sa odbranom zemlje. Prema pisanju današnje Politike, učenici četvrtih razreda srednjih škola na četiri časa odeljenskog starešine naučiće osnovne stvari o vojsci, a moći će da posete i kasarne.

Kako prenosi agencija Beta, biće to fakultativna nastava prilagodjena vremenu, a nakon časova neće biti ocenjivanja.

23 08 U SKOLAMA 1. SEPTEMBRA STRAJK.avi.Still001
Nekada, do pre 27 godina, to je bio predmet opštenarodna odbrana i društvena samozaštita. Danas, zvaničnog naziva predmeta nema, osim onog kojim je Ministarstvo odbrane predložilo njegovo uvodjenje, odnosno, „Inicijativa za uvodjenje sadržaja obuke u školski sistem, kako bi učenici osnovnih i srednjih škola sticali osnovna znanja o sistemu odbrane“.

Izvor: Beta