Većnici utvrdili predlog Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za ovu godinu

ČAČAK — Mere aktivne politike zapošljavanja u Čačku ove godine biće finasirane sa ukupno 47 miliona dinara iz

ČAČAK — Mere aktivne politike zapošljavanja u Čačku ove godine biće finasirane sa ukupno 47 miliona dinara iz lokalnog budžeta i delom iz budžeta resornog Ministarstva. Ove mere definisane su Lokalnim akcionim planom zapošljavanja, a predlog tog akta usvojili su danas gradski većnici.
Zahvaljujući ovim merama prošle godine  do posla je došlo 235 naših sugrađana, dok je stopa nezaposlenosti smanjena za 14.4 odsto.

vece2

-Ove godine očekujemo slične rezultate. Prisutna je tendencija smanjenja broja nezaposlenih i trebalo bi da se ona nastavi. Trenutno je nezaposleno negde oko 7200 lica, dok imamo i ukupno 34 000 zaposlenih. Iz gradskog budžeta izdvajamo 40 miliona stručnu praksu, javne radove, samozapošljavanje i zapošljavanje na novootvorenim radnim mestima, dok će Ministarstvo sa dodatnih 7 miliona sufinansirati samozapošljavanje, rekao je gradonačelnik Čačka Milun Todorović.

Na predlog Gradske stambene agencije većnici su danas utvrdili i izmenu Odluke o uslovima i načinu sufinansiranja uređenja fasada, kojom će, pored objekata u ekstra zoni, biti obuhvaćene i  zgrade u prvoj i drugoj zoni.

-Ovom Odlukom definisani su samo kriterijumi za rad, ali još uvek nije poznato kada će biti sprovedena. To zavisi od finansijskog plana i budžeta grada, koji u ovoj godini nije predvideo sredstva za tu namenu. No, moguće da će ona biti određena rebalansom. Cilj nam je da se grad osavremeni i da fasade liče na lepa platna, kao i da se poboljša energetska efikasnost zgrada u gradskoj zoni, objašnjava direktorka Gradske stambene agencije Brankica Jelić.

brankica jelic

Odlukom je predviđeno da  se na javni poziv za učešće u sufinansiranju uređenja fasada, koji raspisuje Gradska stambena agencija, mogu javiti sve stambene zajednice, kao i grad Čačak, kao vlasnik pojedinih objekata u sve tri zone. O prijavama odlučuje nadležna Komisija, koja Gradskom veću podnosi predlog raspodele sredstava odabranim učesnicima konkursa. Za objekte u javnoj svojini odobrava se subvencija do 100 odsto, a za privatne kuće i stambene zgrade do 50 procenata.

-Važno je reći i da ovo nije obaveza, već se samo ostavlja mogućnost građanima da prepoznaju šansu da urede svoje objekte. Ako je reč o kućama ili stambenim zgradama, gde su stanari kupili svoje stanove, oni na ovaj način imaju priliku da te objekte upodobe novom načinu života, ali i da doprinesu da sam grad bude lepši, poručila je direktorka Gradske stambene agencije.

Članovi Veća su na današnjoj sednici usvojili i izveštaje o realizaciji godišnjeg plana poslovanja javnih preduzeća, čiji je osnivač grad, kao i regionalnih JKP „Duboko“ i „Rzav“ Arilje. Kako je rečeno, izuzev deponije „Duboko“, sva javna preduzeća u 2018.godini poslovala su pozitivno. Većnici su dali saglasnost i na ovogodišnji plan i program rada Naučno-tehnološkog parka, a donete su i odluke o upotrebi tekuće i stalne budžetske rezerve.