Milanovac: Predsednik opštine brani direktora koji nije ispunio uslove za to mesto?

GORNJI MILANOVAC — „Po svemu ćemo postupiti u skladu sa izveštajem Državne revizorske institucije, a Vi ste pročitali

GORNJI MILANOVAC — „Po svemu ćemo postupiti u skladu sa izveštajem Državne revizorske institucije, a Vi ste pročitali izgleda samo onaj deo izveštaja koji se odnosi na postavljenje gospodina Čivovića za vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja, ali ne i ono šta sve tamo još piše da je on uradio za tu ustanovu,“ izjavio je za Telemark predsednik opštine Gornji Mlianovac, Dejan Kovačević. Državna revizorska institucija ustanovila je i objavila da Aleksandar Čivović nije ispunjavao uslove konkursa za izbor prvog rukovodioca Doma zdravlja, te da i danas funkciju vršioca dužnosti obavlja bez novog mandata, što je suprotno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Ceo Kovačevićev odgovor na naša pitanja poslušajte u prilogu, a izveštaj DRI na linku https://www.dri.rs/revizije/poslednji-iizvestaj.136.html  //Sektor za reviziju organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, stavka 3.