PR opštine G. Milanovac: Sutra je svetski Dan energetske efikasnosti

Svetski dan energetske efikasnosti obeležava se svakog 5. marta od 1998. godine, kada je u Austriji održan prvi

Svetski dan energetske efikasnosti obeležava se svakog 5. marta od 1998. godine, kada je u Austriji održan prvi sastanak na kojem se razgovaralo o energetskoj krizi u svetu i njenim mogućim rešenjima. Osnovni cilj obeležavanja i podsećanja na ovaj datum svake godine je da se podigne svest ljudi o neophodnom smanjenju potrošnje energije kroz razumno i održivo korišćenje energetskih resursa. Na ovaj dan svi treba da se zapitamo koliko racionalno trošimo energiju kako u svojim domovima, tako i na radnom i svakom drugom mestu, a da ne narušavamo kvalitet života.
Opština Gornji Milanovac aktivno sprovodi aktivnosti analize i praćenja potrošnje energije u svim objektima koji su u nadležnosti lokalne samouprave, kao i predlaganje mera uštede. Projekti sanacije osnovnih škola „Kralj Aleksandar I“, „Momčilo Nastasijević“ i rekonstrukcije Opšte bolnice kao opštu meru sadrže i povećanje energetske efikasnosti. Takođe, u planu je i izrada projekta prelaska daljinskog grejanja na bio masu, kao novog energenta koji bi se koristio utoplanama.
U okviru obeležavanja Svetskog dana energetske efikasnosti predviđeno je da se u osnovnim školama i predškolskim ustanovama postave promotivni plakati, organizuje se takmičenje kroz edukativnu društvenu igru “Igraj za energiju”, a organizuje se takmičenje izlikovnih i literarnih radova na temu energetske efikasnosti. Na oveprigodane načine i kroz aktivnost trudimo se da se nivo znanja i svestidece o racionalnom korišćenju neobnovljivih izvora energije i značajukoji ima energetska efikasnost u očuvanju zdrave životne sredine podigne na viši novo.
Opština Gornji Milanovac i lokalno rukovodstvo će i dalje nastaviti da rade na edukaciji građana, na podizanju nivoa svest o značaju efikasnog korišćenja energije i na sprovođenju aktivnosti u pogledu energetske efikasnosti.

PR služba kabineta predsednika opštine G. Milanovac