Nastavljeno pošumljavanje u Beljini

Danas je nastavljeno pošumljavanje u okviru projekta “Naša šuma, naša briga”. U Beljini, kod zgrade Vodovoda, mladi iz

Danas je nastavljeno pošumljavanje u okviru projekta “Naša šuma, naša briga”. U Beljini, kod zgrade Vodovoda, mladi iz Udruženja “Gorani”, osnovci iz OŠ “Ratko Mitrović” posadili su 40 sadnica crvenolisne šljive. Javno preduzeće “Gradsko zelenilo” im je davalo logističku i stručnu podršku prilikom sadnje.
Projektom “Naša šuma, naša briga” je predviđeno da do kraja aprila na području grada Čačka bude posađeno 700 stabala, a ostalih trista u poslednjem kvartalu godine. Iz Fonda za zaštitu životne sredine za realizaciju ovog projekta izdvojeno je sedam miliona dinara.

sadnice 2