Iz ,,Slobode” stigao odgovor o zagađenju Morave: ,,Sloboda” nikada nije ispuštala štetne materije u reke

U Gradsku upravu danas je stigao odgovor iz Kompanije “Sloboda“, povodom zahteva koji je u sredu menadžmentu ove

U Gradsku upravu danas je stigao odgovor iz Kompanije “Sloboda“, povodom zahteva koji je u sredu menadžmentu ove fabrike uputio gradonačelnik Milun Todorović, a u vezi sa kontinuiranim prijavljivanjem pojave masnih mrlja u Lupnjači i Moravi, prenosi portal Morava info. U ovoj kompaniji navode da “Sloboda“ nije zagađivač i da, “kao društveno odgovorno preduzeće“, posluje u skladu sa “sistemom standarda menadžmenta životnom sredinom, procedurama i uputstvima, poštujući zakonsku regulativu iz oblasti zaštite životne sredine u Republici Srbiji“.

Kompanija “Sloboda“ nikada nije ispuštala štetne materije u reke koje protiču kroz krug Kompanije “Sloboda“ AD, što smo vam dokumentovali izveštajima o ispitivanju površinskih vooda reka Jezdinske, Pridvoričke i Lupnjače od strane laboratorija ovlašćenih za ispitivanje kvaliteta površinskih voda – navodi se, pored ostalog u dokumentu koji je objavljen na sajtu grada. Još se kaže da je “Sloboda“ u prethodnom periodu pustila u rad postojenje za prečišćavanje otpadnih voda, čijim radom je omogućeno da se “čista voda ispušta u gradsku kanalizaciju“. Takođe, u Kompaniji “Sloboda“ svakodnevno se vrši monitoring rečnih korita po usaglašenom planu monitoringa, kako bi se pravovremeno reagovalo u slučaju akcidentnih situacija – zaključuje se u saopštenju koje je potpisao generalni direktor Zoran Stefanović.