Milanovac: Prvi korak ka elektronskom parlamentu

„Finalizacija dogovora za uvođenje elektronskog parlamenta i nastavak razgovora sa UNDP-em, kada će nam oni predložiti odgovarajući softver,

„Finalizacija dogovora za uvođenje elektronskog parlamenta i nastavak razgovora sa UNDP-em, kada će nam oni predložiti odgovarajući softver, naredni su koraci za digitalizaciju milanovačke skupštine opštine“, izjavio je njen predsednik Lazar Nikolić nakon sastanka sa delegacijom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj. Prema njihovim ocenama, prenosi Nikolić, zgrada i sala opštine ispunjavaju sve tehničke uslove za digitalizaciju.

Na sastanku sa predsednikom milanovačke Skupštine, Lazarom Nikolićem, delegacija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, razmatrala je kapacitete i mogućnosti za uvođenje elektronskog načina rada lokalnog parlamenta. Ovom inovacijom, hrpe papira na odborničkim stolovima otišle bi u prošlost.

undp 01

„Sledeći cilj je nastavak komunikacije sa delegacijom UNDP-a, gde će oni predložiti odgovarajući softver koji bi nama odgovarao. Što se tiče hardvera, to bismo obezbedili sa vladinom Kancelarijom za elektronsku upravu ili našim sredstvima, tako da nam predstoji finalizacija dogovora za uvođenje elektronskog parlamenta,“ rekao je Nikolić za Telemark.

Digitalizacija milanovačkog parlamenta podrazumeva davanje odbornicima na revers tablet računare i lap-topove, kao i elektronsko glasanje. Kako je izjavio Nikolić, predstavnici UNDP-a smatraju da zgrada opštine ispunjava sve tehničke uslove za uvođenje e-parlamenta.
„Jako su zadovoljni i salom. Apsolutno mislim da je to pravi put, a to je i agenda Vlade Republike Srbije, premijerke i ministra za lokalnu samoupravu. Mislim da bi trebalo da idemo tim putem i krenuli smo u dobrom pravcu,“ ocenio je Nikolić.

undp 02
Softver za elektronski parlament napravili su izradili i uveli u primenu već u nekim opštinama i gradovima Srbije Program Ujedinjenih nacija za razvoj sa Švajcarskom agencijom za međunarodni razvoj. Neke od prednosti prelaska sa papirologije na digitaliozaciju su, osim veće efikasnosti, i značajne novčane uštede.

Bojana Smiljanić