Sve više dece u svetu sa problemom usporenog razvoja govora

Sve više dece u svetu i kod nas ima problem sa usporenim razvojem govora. Pod uticajem video-igrica, interneta

Sve više dece u svetu i kod nas ima problem sa usporenim razvojem govora. Pod uticajem video-igrica, interneta i sadržaja na kompjuteru, deca u Srbiji pre usvajaju engleski jezik nego maternji. To često dovodi do usporenog razvoja govora i nepravilnog izgovaranja glasova. I komunikacija putem društvenih mreža dovodi do asocijativnog ponašanja i oskudnog vokabulara. Predavanje „Društvene posledice patološkog razvoja govora kod dece“ u čačanskom Domu kulture održali su logoped Ranko Vuković i dečji psihijatar dr Vesna Vuković, sa ciljem pružanja saveta kako da komuniciramo sa decom ali i kako da ih naučimo da pravilno izgovaraju glasove.