,,Gradsko zelenilo“ zasadilo 30 novih stabala u Parmencu kod reciklažnog ostrva

Čačansko „Gradsko zelenilo” nastavilo je akciju sadnje biljaka u okviru projekta „Naša šuma – naša briga”, pa je

Čačansko „Gradsko zelenilo” nastavilo je akciju sadnje biljaka u okviru projekta „Naša šuma – naša briga”, pa je u saradnji sa učenicima Osnovne škole „Ratko Mitrović” i Prehrambeno – ugostiteljske škole zasadilo 30 novih stabala u Parmencu kod reciklažnog ostrva.