Održana šesta sednica Skupštine opštine Lučani

Na današnjoj sednici Skupštine opštine Lučani odbornici su usvojili odluku koja se odnosi na korišćenje površina javne namene

Na današnjoj sednici Skupštine opštine Lučani odbornici su usvojili odluku koja se odnosi na korišćenje površina javne namene radi postavljanja privremenih objekata, dali su saglasnost na program korišćenja i zakupa javnih površina u dane Dragačevskog sabora trubača, a doneli su i odluku o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Lučani.
Na sednici je usvojena odluka o javnim priznanjima opštine Lučani za 2019. godinu, a razmatran je i izveštaj o radu i finansijskom poslovanju JKP “Komunalac Lučani” u 2018. godini, kao i izmene finansijskog plana za 2019. godinu.