Održan probni prijemni ispit na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku

Fakultet tehničkih nauka spreman je za održavanje prijemnog ispita za upis studenata u novu školsku godinu. Za sve

Fakultet tehničkih nauka spreman je za održavanje prijemnog ispita za upis studenata u novu školsku godinu. Za sve zainteresovane studente danas je organizovan probni prijemni ispit. Održavanje probnog prijemnog  se, prema rečima prodekana za nastavu doktora Milana Plazinića, pokazalo kao izuzetno korisno, jer se na taj način  budući studenti oslobađaju treme i upoznaju sa procedurom samog polaganja prijemnog ispita, ali i sa obimom i težinom zadataka.