Sastanak na temu transparentnijeg i pravednijeg poreza na imovinu održan u Čačku

Kako unaprediti poresku pravdu kroz analiziranje stanja u oblasti poreza na imovinu i unaprediti saradnju između lokalne samouprave,

Kako unaprediti poresku pravdu kroz analiziranje stanja u oblasti poreza na imovinu i unaprediti saradnju između lokalne samouprave, privatnog sektora i civilnog društva, govorilo se na danas održanom sastanku u Čačku, u okviru predstavljanja rezultata relizacije projekta ,, Porez na imovinu-transparentniji i pravedniji”. Grad Čačak i opština Arilje, u saradnji sa Udruženjem građana ,,Prodor” realizuju navedeni projekat , koji finansira Evropska komisija kroz program ,,Balkan nadgleda javne finansije”, preko organizacije Fractal.