Novi kamion smećar za vozni park Javnog komunalnog preduzeća u Milanovcu

Vozni park Javnog komunalnog preduzeća Gornji Milanovac proširen je novim kamionom smećarom. Cela investicija košta 16.800.000 dinara, od

Vozni park Javnog komunalnog preduzeća Gornji Milanovac proširen je novim kamionom smećarom. Cela investicija košta 16.800.000 dinara, od čega je, prema rečima predsednika opštine Dejana Kovačevića,  10.000.000,00 dinara obezbedila opština kroz direktne subvencije JKP-u, a ostatak novca obezbedilo je  preduzeće iz svog poslovanja.

Kovačević je naglasio da će nabavka novog kamiona smećara doneti novine u dosadašnjoj praksi odnošenja smeća. „Novim kamionom imaćemo mogućnost novog selektivnog odvajanja otpada, što znači da će jedan kamion voziti papir, drugi plastiku, a od 15. jula očekujemo i uvođenje druge smene, pa će se smeće u gradu kupiti i pre i posle podne, čime će se poboljšati kvalitet usluga JKP-a“, naglasio je Kovačević i istakao da će opština Gornji Milanovac nastaviti sa subvencijama JKP-u, a postoji i mogućnost doniranja još jednog kamiona smećara iz Norveške, kao i novog projekta sa državom Srbijom.