Donet poseban zakon zbog izgradnje Moravskog koridora, Mihajlović tvrdi da je to uobičajena praksa

Cilj donošenja zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi realizacije projekta izgradnje koridora E-761, deonica Pojate-Preljina,

Cilj donošenja zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi realizacije projekta izgradnje koridora E-761, deonica Pojate-Preljina, jeste efikasnija realizacija ovog projekta, uz poštovanje Ustava Srbije i važećih zakona, ističe ministarka Zorana Mihajlović. Povodom saopštenja organizacije „Transparentnost Srbija“, u kome se navodi da je usvajanje posebnog zakona radi izgradnje takozvanog Moravskog koridora zadat još jedan udarac jedinstvu pravnog poretka, a naročito sistemu javnih nabavki u Srbiji, u ministarstvu podsećaju da Ustav dozvoljava mogućnost da se pojedini odnosi urede i donošenjem posebnog zakona kojim će na drugačiji način, u odnosu na opšte zakone, biti uređena konkretna materija.