Tesla ne pripada 19. i 20. veku, već godinama koje idu daleko unapred

U Muzeju PTT u Beogradu održano je predavanje “Tesla i izmenjena stanja svesti” čime je nastavljen ciklus tribina

U Muzeju PTT u Beogradu održano je predavanje “Tesla i izmenjena stanja svesti” čime je nastavljen ciklus tribina posvećenih životu i radu svetski priznatog naučnika Nikole Tesle. Na predavanju je istaknuto da su mnoga Teslina otkrića po značaju prevazilazila period u kome su patentirana, te da je zato sigurno da Tesla ne pripada 19. i 20. veku u kojima je živeo i radio, već godinama koje idu daleko unapred.