Održana Skupština Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom

Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije osnovana je 22. juna 2007. Na taj način je Zajednica invalidskih organizacija

Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije osnovana je 22. juna 2007. Na taj način je Zajednica invalidskih organizacija Srbije, kao neformalna mreža republičkih organizacija osoba sa invaliditetom koja je postojala dugi niz godina pre toga, prerasla u ovu formaciju, kao formalnu mrežu sa pravnim statusom, sličnu mnogima u Evropi.  Državni sekretar ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nenad Nerić i Biljana Barošević, pomoćnik ministara u Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom, prisustvovali su otvaranju 9. redovne Skupštine Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom na kojoj je istaknuta dobra saradnja organizacije i resornog ministarstva.