Projekat proširenja deponije Duboko u stagnaciji već godinu i po dana

Projekat proširenja deponije Duboko u stagnaciji je već godinu i po dana zbog određenih neslaganja između aktivnosti predviđenih

Projekat proširenja deponije Duboko u stagnaciji je već godinu i po dana zbog određenih neslaganja između aktivnosti predviđenih projektom i situacije na terenu. Prema rečima izvršnog direktora ovog javnog preduzeća, vrlo brzo mora da se razmišlja o proširenju deponije.