TRIBINA U ŠOSO ,,1. NOVEMBAR“

Povodom početka realizacije projekta Džoker naksi radija ,, Medijska nevidljivost, odnosno vidljivost osoba sa invaliditetom u Čačku“, u

Povodom početka realizacije projekta Džoker naksi radija ,, Medijska nevidljivost, odnosno vidljivost osoba sa invaliditetom u Čačku“, u Školi za osnovno i srednje obrazovanje ,, 1. Novembar“ održana je prva tribina u cilju osnaživanje mladih osoba sa smetnjama u razvoju , kako bi mogli sami nakon stečenih veština da u sirokim medijima ukazu na svoje potrebe. Projekat je podržan od Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.