SEDNICA GRADSKOG VEĆA U ČAČKU

JKP za grejanje Čačak priprema se za novi način rada, konstatovano je na dašnjoj sednici Gradskog veća. Članovi

JKP za grejanje Čačak priprema se za novi način rada, konstatovano je na dašnjoj sednici Gradskog veća. Članovi veća prihvatili su i predlog odluke o uslovima i načinu realizacije programa lokalnog ekonomskog razvoja za 2019. godinu. Na sednici je doneta odluka o zaključivanju kolektivnih ugovora za JKP „Komunalac“ i pet ustanova kulture.