KNJIGA PREDRAGA SIMIĆA

U Međuopštinskom istorijskom arhivu  predstavljena je knjiga „Spajajući istok i zapad“ – spomenica Predragu Simiću, koja razmatra istorijske

U Međuopštinskom istorijskom arhivu  predstavljena je knjiga „Spajajući istok i zapad“ – spomenica Predragu Simiću, koja razmatra istorijske i kulturne aspekte dešavanja na međunarodnoj sceni 20. i početka 21. veka, posebno u regionu Jugoistočne Evrope. Zbornik najreprezentativnijih radova Predraga Simića, diplomate i univerzitetskog profesora, priredila je Jasminka Simić. Izdavač je Institut za međunarodnu politiku i privredu.