MEĐUNARODNI DAN ŽENA KOJE ŽIVE NA SELU

Petnaesti oktobar je Međunarodni dan žena na selu. Ovaj dan ustanovljen je rezolucijom generalne skupštine Ujedinjenih nacija 2007-me

Petnaesti oktobar je Međunarodni dan žena na selu. Ovaj dan ustanovljen je rezolucijom generalne skupštine Ujedinjenih nacija 2007-me godine, kako bi zemlje širom sveta ukazale na poseban doprinos žena na selu i na njihovu ključnu ulogu. Ekipa naše televizije bila je u Baluzi Trnavskoj i razgovarala sa ženama koje žive i rade na selu, kako ćete čuti i dalje su žene stub svake kuće ali i dalje mnogo rade, manje su plaćene i nemaju iste mogućnosti kao muškarci