BRIGA O OSOBAMA LIŠENIH POSLOVNIH SPOSOBNOSTI

U sklopu obeležavanja jubileja, 60 godina od osnivanja Centra za socijalni rad u Čačku, održan je stručni skup

U sklopu obeležavanja jubileja, 60 godina od osnivanja Centra za socijalni rad u Čačku, održan je stručni skup „Lišenje poslovne sposobnosti u funkciji zaštite ljudskih prava”. Skupu su prisustvovali predstavnici svih sistema koji imaju nadležnosti u postupku izvršenja poslovne sposobnosti.