VEĆE SUBVENCIJE ZA AGRAR U 2020.

Predlogom budžeta za 2020. godinu, srpskom agraru namenjene su približno 52 milijarde dinara. Obavezan iznos za subvencije neće

Predlogom budžeta za 2020. godinu, srpskom agraru namenjene su približno 52 milijarde dinara. Obavezan iznos za subvencije neće biti manji od 35,6 milijardi, što je 900 miliona više nego ove godine.