ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA U UGRINOVCIMA, PRIMER DOBRE PRAKSE U ZADRUGARSTVU

U cilju osnaživanja i lakšeg, zajedničkog nastupa na tržištu, poljoprivrednici Gornjeg Milanovca se sve češće udružuju i osnivaju

U cilju osnaživanja i lakšeg, zajedničkog nastupa na tržištu, poljoprivrednici Gornjeg Milanovca se sve češće udružuju i osnivaju zadruge, au time im pomažu i dr‚žava i lokalna samouprava.