ISTRAŽIVANJE STARIH ZANATA NA TERITORIJI ČAČAK I GORNJI MILANOVAC

,, Sve, sve, ali zanat ” je etnološki film koji je nastao kao rezultat istraživanja starih zanata na

,, Sve, sve, ali zanat ” je etnološki film koji je nastao kao rezultat istraživanja starih zanata na teritoriji opština Čačak i Gornji Milanovac u okviru projekta finansiranog od strane Ministranstva kulture, a koji realizuje Udruženje „Naše drvo“ u saradnji sa Narodnim muzejem Čačak i muzejem Rudničko-takovskog kraja. Nastali film od video zapisa o starim zanatima sa terena kao i sam projekat predstavljeni su u Narodnom muzeju Čačak.