26 03 2020 NASTAVA I PRIPREMA ZA PRIJEMNI NA FTN ELEKTRONSKIM PUTEM

Na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku rad sa studentima umesto u učionici, nastavljen je 16. marta elektronskim putem,

Na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku rad sa studentima umesto u učionici, nastavljen je 16. marta elektronskim putem, a nastavnici i asistenti prilagodili su nastavne sadržaje načinu rada na daljinu, jer prioritet je zdravlje i bezbednost studenata, zaposlenih i budućih studenata, javlja agencija MNA. I nastavnici i studenti su u svojim kućama, nastava je po utvrđenom rasporedu sa ostvarivanjem neposrednog elektronskog kontakta na relaciji nastavnik-student, tako da postoji uvid koliko studenata pohađa čas. Nastavnici i asistenti kažu da je odgovornost studenata na visokom nivou i da skoro nema izostajanja sa časova. Takođe, materijali i potrebne instrukcije za predavanja i vežbe sa potrebnim uputstvima i objašnjenjima studentima su uvek dostupni preko sistema za elektronsko učenje, jer se nastavni materijali uredno ažuriraju.