19 05 2020 UVID U BIRAČKI SPISAK ZA IZBORE U SEDIŠTU LOKALNE SAMOPURAVE

Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove nastavlja da izlaže na javni uvid deo jedinstvenog biračkog spiska za

Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove nastavlja da izlaže na javni uvid deo jedinstvenog biračkog spiska za područje grada Čačka za izbore za narodne poslanike i odbornike, raspisane za 21. jun ove godine. Birački spisak je izložen u sedištu loklane samouprave u kancelariji broj 213 na drugom spratu, a njegovo zaključenje je 5. juna u ponoć.