20 05 2020 IZNOS BORAVIŠNE TAKSE 95 DINARA DNEVNO

Članovi Gradskog veća na današnjoj sednici prihvatili su amandman odbornika Aleksandra Maksimovića da u Predlogu odluke o boravišnoj

Članovi Gradskog veća na današnjoj sednici prihvatili su amandman odbornika Aleksandra Maksimovića da u Predlogu odluke o boravišnoj taksi stoji da istu korisnik usluga plaća za svaki dan boravka u ugostiteljskom objektu za smeštaj u iznosu od 95 dinara.Utvrđeni su boja uniforme i oznaka komunalne milicije, kao i boja i način označavanja vozila i plovila koja koriste.Razmarani su izveštaji o radu gradskih uprava za inspekcijski nadzor,društvene delatnosti i opšte i zajedničke poslove za 2019. godinu. O ovim, ali i drugim tačkama dnevnog reda sutra će se izjašnjavati odbornici Skupštine grada.